XAVIER LUBELZA I ROCA - nº 228

Titulació: Enginyer Industrial.
Altres títols: Membre del Comité Espanyol d'Il·luminació. Membre de l'Associació Electrotècnica Espanyola.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials.
Col·legiat/Associat: 2.699
Data d'inscripció: 1969
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Plató 3, àtic 2a.
Codi Postal: 08021
Població: Barcelona.
Telèfon: 600.500.222 / 93.201.30.50
Fax: 93.201.30.50
E-mail: javier@lubelza.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya.
Especialitat:
  • Accidents de trànsit.
  • Incendis, valoracions.
  • Accidents laborals.
  • Instal·lacions (A.G.E.). Instal.lacions elèctriques A.T. i B.T.
  • Valoracions, dicatamens i peritacions. Dictamens de Patents i Marques.
Altres:
  • Diverses publicacions d'instal·lacions.
  • Cursos a la U.P.C. i al I.C.T. sobre instal·lacions i riscos laborals.