JAUME CANALS I CASABO - nº 310

Titulació: Enginyer Industrial.
Altres títols: Arquitecte.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya / Col.legi d'Arquitectes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 1.807 / 20.721
Data d'inscripció: 15-11-1965 / 17-10-1991
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Llaceres, 11 A.
Codi Postal: 08190
Població: Sant Cugat del Vallès.
Telèfon: 93.675.13.16 / 696.953.800
Fax: 93.675.13.16
E-mail: canalscasabo@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tot Catalunya.
Especialitat:
  • Totes les de la professió.
Altres: