EUGENI PÉREZ TARRÉS - nº 443

Titulació: Enginyer Industrial.
Altres títols: Arquitecte Tècnic. Títol Oficial A. Assegurances. Diplomat en Enginyeria Ambiental.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 3.758
Data d'inscripció: 1.973
Societat professional: ----------------------
Direcció Rambla Badal 104, esc.B , entl. 2a.
Codi Postal: 08014
Població: Barcelona
Telèfon: 93.296.78.65 / 645.537.958
Fax: ----------------------
E-mail: genipt@hotmail.com
arquingest@gmail.com
eugeni.tarres@gmail.com
Web: www.arquingest.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i província.Espanya. Europa, Nord Amèrica, Iberoamèrica i Àsia.
Especialitat:
 • Enginyeria Legal: llicències, autoritzacions, permisos d'administracions locals, autonòmiques i nacionals.
 • Obres. Instal·lacions de tot tipus. Construcció de naus. Indústries. Comerços. Hostaleria. Espectacles. Domòtica (Edificis intel·ligents).
 • Arquitectura solar. A.Logística. A.Interiorisme. Estalvi d'energia. Urbanisme.
 • Estructures. Instal·lació contra incendis. Assegurances industrials. Anticontaminació. Emmagatzematge de productes químics. Aparells a pressió.
 • Taxació. Dictàmens.
 • Patents i Marques.
 • Reconstrucció d' accidents.
Altres:
 • Tècniques Estadístiques (Ensenyança Programada) Tomo I. Editat EUATB (Universitat Politècnica de Catalunya).
 • Tècniques Estadístiques (Ensenyança Programada) Tomo II. Editat EUATB (Universitat Politècnica de Catalunya).
 • Més de 25 anys com a Enginyer Municipal en els Ajuntaments d'Abrera, Mongat, Sant Just Desvern i Castelldefels-.
 • 27 anys com a Professor UPC en les Càtedres de Matemàtiques, Estructures i Instal·lacions en la Construcció.
 • Intervenció com a ponent: Estudi "Panell Solar en Circuit Tancat amb Flux Tèrmic no Congelable que actúa per Canvi d'Estat".
 • Estades laborals/culturals en més de 76 països del món.