JOAN BARDERA BALDRICH - nº 453

Titulació: Llicenciat en Administració i Direcció d'Emperses.
Altres títols: Auditor de Comptes. Graduat en Programa de Direcció de l'IESE.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 1.292
Data d'inscripció: 09-2001.
Societat professional: Pujadas & Bardera. Peritos Economistas.
Direcció C/ Junqueras 16, 12B
Codi Postal: 08003
Població: Barcelona
Telèfon: 93.268.32.55
Fax: 93.268.45.41
E-mail: jbardera@entrelineasauditores.com
Web: www.pujadasbardera.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Perit economista en l'àmbit judicial, mediació i privat.
  • Totes les d'Auditor de Comptes.
Altres: