FERNANDO CARDONA VILARDEBO - nº 285

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial. Comissari d'Avaries Marítim.
Altres títols: Perit Inspector Naval. Perit Judicial i Taxador.
Col.legi/Associació Professional:
Col·legiat/Associat:
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Muelle España, 1-5
Codi Postal: 08039
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.319.35.29 / 629.732.480
Fax: ----------------------
E-mail: fcardonav@fcv-surveyors.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Naval.
  • Embarcacions de pesca.
  • Maquinària portuària.
  • embarcacions d'esbarjo.
Altres: