ORLANDO DE URRUTIA RAMIRES - nº 72

Titulació: Doctot Arquitecte. MDI
Altres títols: Doctor en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Direcció de Constructors Immobiliaris per la Univeritat Politècnica de Madrid. Màster en Direcció d'Empreses ESADE.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 14.534-3
Data d'inscripció: 05/02/1985
Societat professional: Arquitectura y Urbanismo legal S.L.
Direcció C/ Capitán Arenas 61, 6º 4ª
Codi Postal: 08034
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.205.94.25 / 616.491.013
Fax: 93.396.98.95
E-mail: orlando@deurrutia.com
deurrutia@gmail.com
Web: www.deurrutia.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: ----------------------
Especialitat:
  • Arquitectura i construcció.
  • Urbanisme.
  • Valoracions.
  • Medi ambient.
Altres:
  • Estudio inmobiliario.
  • Casa Patio. Analisis Bioclimático.
  • Introducción al futuro.
  • Arquitectura Bioclimática.
  • Tipologías de Vivienda.