MANUEL RICARDO MAZO SANFÉLIZ - nº 421

Titulació: Arquitecte Superior
Altres títols: Agent de la Propietat Immobiliària.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Col·legiat/Associat: 5.547-6
Data d'inscripció: 01.08.1973
Societat professional: Mazo-Espiau/Arquitectos S.L.P.
Direcció C/ Sant Eusebi 69, 1º2ª
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 93.209.69.22
Fax: 93.201.93.72
E-mail: mazoespiauarqtos@coac.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Arquitectura Legal.
  • Urbanisme: Planejament. Gestió Urbanística. Disciplina Urbanística.
  • Valoracions Urbanístiques.
  • Patologies de la construcció.
  • Taxacions i Valoracions Immobiliàries.
Altres: