LUC SEBBANE - nº 491

Titulació: Arquitecte. Urbanista. Geògraf (zones marítimes, litorals i ports).
Altres títols: Ex-investigador en planejament urbà a UCLA. Post-doc Estudis especialitzats sobre desenvolupament de projectes de viviendes a països en desenvolupament.
Col.legi/Associació Professional: CNOA (França) - COAC Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 039535 - 55514-2
Data d'inscripció: 1994 - 2009
Societat professional: Luc Sebbane
Direcció 1, Rue Proudhon
Codi Postal: 34200 - SETE
Població: França
Telèfon: 33-(0)-4-67748268
Fax: ----------------------
E-mail: architectelucsebbane@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, Espanya i França.
Especialitat:
  • Arquitectura, arquitectura interior, enginyeria.
  • Gestió i planificació d' obres.
  • Urbanisme. Geografia urbana i de zones litorals i marítimes.
  • Idiomes: francès, anglès, castellà, català, àrab dialectal parlat.
Altres:
  • Membre de l' IEEE, Institut Europeu d' Experts.