LLUIS BLANCH BACHS - nº 180

Titulació: Arquitecte Superior. DALF.
Altres títols: Diploma d'Arquitectura Legal i Forense (UPC-UPF). Màster en valoracions Immobiliàries (UPC). Màster en Gestió Urbanística (UPC). Doctorat. Suficiència Investigadora (UPC).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 13.724/3
Data d'inscripció: 09/04/1984
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Mandri 66, esc. B entl. 2a.
Codi Postal: 08022
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.418.86.86 / 659 455 8 99
Fax: ----------------------
E-mail: LBB@COAC.NET
INFO@LUISBLANCHARQUITECTO.COM
LLBLANCH@GMAIL.COM
Web: www.luisblancharquitecto.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya.
Especialitat:
  • Valoracions immobiliàries i urbanístiques.
  • Planejament i Gestió Urbanística.
  • Patologies de la Construcció.
  • Arquitectura, Construcció i Medi Ambient.
  • Dictàmens Pericials.
Altres:
  • Dictàmens Pericials: Tribunal de Justícia de Catalunya, Jutjats Contenciós-Administratius, Jutjats d'Instrucció i Penals, Jutjats de 1ª Instància. Taxacions Pericials contradictòries.
  • Planejament i Gestió, Informes Urbanístics: INCASOL (Generalitat), IPSOL (Diputació de Barcelona), diversos Ajuntaments.
  • Valoracions: INCASOL, Agència Tributària de Catalunya, Entitats financeres, diversos Ajuntaments.
  • Estudis de Mercat: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
  • Ministeri d'Economia i Hisenda, Cadastre de Barcelona. Ponències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.