JOSEP Mª SARRATE DAURELLA - nº 405

Titulació: Arquitecte - Dalf
Altres títols: Diplomat en Arquitectura Legal i Forense.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 5.657-1
Data d'inscripció: 1.973
Societat professional: SARRATE-JUANOLA ARQUITECTURA, S.C.P.
Direcció C/ Carrió nº 18, entl.1ª
Codi Postal: 08242
Població: Manresa
Telèfon: 93.872.17.14
Fax: 93.872.17.14
E-mail: sarrate.juanola@coac.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Comarques centrals
Especialitat:
  • Patologies de l'edificació.
  • Valoracions.
Altres: