JOSÉ ANTONIO GIMBERNAT HERNANDEZ - nº 389

Titulació: Arquitecte Superior.
Altres títols: Maitrise d'Urbanisme, U.Vincennes (Paris). Master Valoracions Immobiliàries, UPC (Barcelona). Diplomat en Arquitectura Legal i Forense DALF (UPF-Barcelona). Diploma de Postgrau en Mediació Professional en l'àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).
Col·legiat/Associat: 7215-1
Data d'inscripció: 03.12.1975
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Cervantes 7, entl. 2ª
Codi Postal: 08002
Població: Barcelona (Ciutat Vella).
Telèfon: 933102742
Fax: 933192401
E-mail: ja.gimbernat@coac.es
Web: www.gimbernat.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i Espanya.
Especialitat:
  • Taxacions i valoracions Immobiliàries.
  • Urbanisme.
  • Patologies de la Construcció.
  • Mediació en l'àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme.
Altres:
  • "El Col.legi de Notaris de Barcelona" Ed. Fundación Noguera (Barcelona, 1995).
  • "1000x European Architecture" Ed. Verlagshaus Braun (Alemania, 2007).
  • http://www.peritajes-peritos.es/directorio/empresa-peritaje-Jose-A-Gimbernat-Hernandez--Arquitecto.html?id=453