JAUME FERRE I FONT - nº 54

Titulació: Dr. Arquitecte Superior i Aparellador. Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Tècnic Urbanista per IEAL. Perit en Valoració de Bens i Taxació de Danys (UPC). Perit taxador d'Assegurances. Màster en Arquitectura Legal i Forense (Pompeu Fabra).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. / Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes. / Col·legi de Tècnics de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 6.371-1 / 1.469
Data d'inscripció: 1974 / 1963
Societat professional: JAIME FERRÉ & ASOCIADOS, S.L.P.
Direcció c/ Esperanto 12, baixos.
Codi Postal: 08172
Població: Sant Cugat del Vallès.
Telèfon: 93.589.61.05 / 607.30.35.50
Fax: 93.675.57.76
E-mail: jaumeferre@coac.net
ferre.associats@coac.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, resta d'Espanya i Andorra.
Especialitat:
  • Edificació
  • Rehabilitació.
  • Patologies.
  • Valoració de Bens i Taxació de Danys.
  • Urbanisme.
Altres:
  • Articles a diaris.
  • Ponent en un Curs d'Urbanisme.
  • Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya.