FRANCESC XAVIER SOLÉ I VIDAL - nº 408

Titulació: Arquitecte.
Altres títols: ----------------------
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Agrupació d'Experts Pericials i Forenses de Catalunya. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 5.182.9
Data d'inscripció: 21.12.1972
Societat professional: ----------------------
Direcció Avda. del Segre 5, 7è 2a. / Carrer del Margalló, 18 43008 Tarragona
Codi Postal: 25007 / 43008
Població: Lleida / Tarragona
Telèfon: 973.24.64.80 / 650191010
Fax: 973.24.64.80
E-mail: fsole@solebravo.com
Web: www.solebravo.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tot Catalunya
Especialitat:
  • Contenciós Urbanisme.
  • Valoracions Administratives.
  • Construcció.
Altres: