FÈLIX ARNAL BIGAS - nº 229

Titulació: Arquitecte Superior.
Altres títols: Diplomat en Arquitectura Legal i Forense (DALF) per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Funció Gerencial en Administració Pública, per ESADE.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 10.247-4
Data d'inscripció: juny 1979
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Pere Tarrés 9, baixos.
Codi Postal: 08034
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.207.43.85
Fax: 93.7430841
E-mail: fab@coac.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona ciutat i Província de Barcelona
Especialitat:
  • Patologies de la construcció.
  • Valoracions.
  • Mobilitat i Acessibilitat.
  • Urbanisme.
Altres:
  • Ponent del DALF.