CARLOS MORENO RIBOT - nº 386

Titulació: Arquitecte
Altres títols: Màster Valoracions Urbanístiques. Diplomat en Arquitectura Legal i Forense.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya COAC.
Col·legiat/Associat: 14.547/5
Data d'inscripció: 1984
Societat professional: ----------------------
Direcció Via Augusta 275, 4º. Barcelona / Pujada de Sant Roc, 1.
Codi Postal: 08017 / 172327
Població: Barcelona / Vilopriu -Girona
Telèfon: 93.205.81.81 / 630.93.06.37
Fax: 93.205.70.29
E-mail: cmr@coac.ne
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya
Especialitat:
 • Dictàmens Urbanístics.
 • Valoracions Immobiliàries.
 • Valoracions Urbanístiques.
Altres:
 • Valoracions per:
 • Caixa d'Enginyers Industrials, Armando Riop, S.A., Caixa d'Arquitectes, Proding Audiser, Typsa, Vasa, Ivercome, Arquitasa, Fitasa, Euroval, Valmosa, Incasol.
 • Arquitectura Legal:
 • 24 actuacions com a perit judicial des de l'any 2000 pels Jutjats Contenciós-Administratiu de Primera Instància, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l'Agència Tributaria.
 • Arbitratge del Procediment verbal 102/2002, Seció 5à , Jutjat de 1ª Instància de Barcelona.
 • Responsabilitats:
 • Ministeri d'Economia i Hisenda. Catastre 1990-1991.
 • Director del Departament de Promoció Immobiliària a Reguesa 1991-1992.
 • Director Tècnic de Producció Immobiliària a Gimsa 1992-1993
 • Caja de Ingenieros Industriales, el Institut Catalá del Sòl, la Agencia Tributaria, Catastro… i tambié per administracion locals, Jutjats Contenciós–Administratiu i el Tribunal Superior de Justiíia de Catalunya.