ALBERT BENET FERRAN - nº 394

Titulació: Arquitecte Superior.
Altres títols: ----------------------
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya. Unión de Arquitectos Peritos y Foresnses de España.
Col·legiat/Associat: 13.751-0
Data d'inscripció: 25.07.1984
Societat professional: ----------------------
Direcció Avda. Blondel, 17 pral.1ª
Codi Postal: 25002
Població: Lleida
Telèfon: 973.281.274 / 606.383.623
Fax: 973.281.274
E-mail: benet.arquitectura@gmail.com
Web: albertbenet-arquitecteforense.blogspot.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona, Tarragona i Lleida.
Especialitat:
  • Patologies de la Construcció.
  • Contenciós Administratiu.
Altres: