RAÚL HERAS DIEZ - nº 428

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: ----------------------
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 10.385
Data d'inscripció: 09-09-2002
Societat professional: SINLUZ, INGENIERIA Y ARQUITECTURA,S.L.P.
Direcció C/ València 487, S/Atc.
Codi Postal: 08013
Població: Barcelona
Telèfon: 656.873.888
Fax: ----------------------
E-mail: raul@sinluz.com
Web: www.sinluz.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Responsabilitat per defectes constructius.
  • Incompliment de projectes i contractes.
  • Mesures correctores i valoració de danys.
  • Anàlisi de materials, humitats i esquerdes.
  • Informes i valoracions de patologies en edificacions.
  • Contaminació acústica, sorolls i medi ambient.
  • Sinistres en general i valoració de danys.
  • Patologia i càlculs d'instal·lacions i estructures.
Altres:
  • "La rehabilitació com a eina de transformació." Rehabimed.
  • "Tecnologies per a una bona feina." L'Informatiu.