Mª ANGELES GARRIDO HORCAS - nº 364

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Màster Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Perit d'Assegurances.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 10.778
Data d'inscripció: 2003
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Maladeta 2, local 6
Codi Postal: 08906
Població: Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 677.977.802
Fax: 93.394.15.77
E-mail: qbikperitajes@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Nacional.
Especialitat:
  • Execució d'obres.
  • Control Econòmic.
  • Valoracions, pressupostos i medicions.
  • Taxacions Immobiliàries.
  • Peritatges d'Assegurances
Altres: