LLUIS TABERNER VERGESSLICH - nº 290

Titulació: Arquitecte Tècnic. Enginyer d'Edificació.
Altres títols: Agent de la Propietat Immobiliària.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació.
Col·legiat/Associat: 2.627
Data d'inscripció: 1969
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Luis Sagnier 16-18, 4rt.2ª
Codi Postal: 08032
Població: Barcelona.
Telèfon: 610.29.30.31
Fax: 93.408.05.73
E-mail: lluis.taberner@apabcn.cat
LT@LTassociats.com
LTassociats@gmail.com
Web: www.LTassociats.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tot Catalunya
Especialitat:
 • Dictàmens
 • Patologies de l'edificació. Aluminosis.
 • Valoracions Immobiliàries.
 • Taxació de danys propis i de tercers.
 • Anàlisi gestió i Control econòmic.
 • Viabilitat d'Operacions Immobiliàries.
 • Abast i garanties d'obra acabada.
 • Anàlisi de Riscos en Seguretat.
 • Danys diversos en Edificacions.
 • Control econòmic en construccions.
Altres:
 • Article "Estudis sobre Drenatges" a la revista Nova Planta
 • Article "Estudis sobre Aparells Elevadors" a la revista "Nova Planta"
 • Treballs especialitzats d' Organització i Control d'Obres
 • Direcció d'Obres habitatge en grans Promocions
 • Diversos treballs per l'Administració