JOSÉ MIGUEL VILLAR SERRANO - nº 445

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Delineant. Perit Judicial.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnis i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 8.953
Data d'inscripció: 1.998
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Sant Jaume 60, 2n.1a.
Codi Postal: 08340
Població: Vilassar de Mar (Barcelona).
Telèfon: 629.224.551
Fax: ----------------------
E-mail: arq.josevillar@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Construcció. Execució d'obres.
  • Arquitectura. Arquitectura Tècnica. Edificació.
  • Valoracions imnmobiliàries.
  • Conservació i manteniment d'edificis.
Altres:
  • Execució obra CEIP La Torre de Claramunt.
  • Execució obra Estació d'autobusos Cervera.
  • Direcció d'obres d'edificació i obra civil.