JOSÉ LINARES SALIDO - nº 308

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 6.957
Data d'inscripció: 06/11/1989
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Mallorca 53, esc.B 1er. 1a.
Codi Postal: 08029
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.322.01.48 / 607.070.872
Fax: 93.322.01.48
E-mail: judmon@telefonica.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Província de Barcelona
Especialitat:
  • Patologia de l'edificació.
  • Rehabilitació i reforç estructural.
  • Manteniment Preventiu-corrector.
  • Aluminosi.
  • Obres i reformes en general.
Altres:
  • Ponent al XIIè i XIIIè Curs de Postgrau en Diagnosi, manteniment i reparació d'edificis d'habitatges de la Fund.Politècnica de Catalunya (Esc.Sert).
  • Membre de la Comissió de treball del prog. europeu L. da Vinci:"Innovative rehabilitations:urban renewal, renewable energy:Berlin,Catalonia,France".