AGUSTÍN PASCUAL GONZALEZ - nº 289

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Màster en Patologia, Diagnosi i Tècnic Rehab. Màster en Degradació i Conservació de materials petris en monuments i edificis a la UB.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 6.854
Data d'inscripció: 1988
Societat professional: Agustín Pascual Gonzalez. Arquitecto Técnico.
Direcció C/Llobregós, 6-8
Codi Postal: 08032
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.458.17.58
Fax: 93.458.17.58
E-mail: alarife1@hotmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya.
Especialitat:
  • Patologíes de la construcció.
  • Rehabilitació i restauració.
  • Diagnosi estructural.
  • Estudis, informes, dictamens i valoracions del patrimoni construit.
Altres: