Mª OLGA FRANQUESA CABALLÉ - nº 287

Titulació: Agent de la Propietat Immobiliària (API). Taxador de béns immobles.
Altres títols: Curs de Valoracions Immobiliàries (UPC). Diversos cursos de valoracions al Col·legi d'API de Barcelona.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària.
Col·legiat/Associat: 1.822
Data d'inscripció: 1.989
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Sant Elies 16, entl. 1a.
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 93.241.35.20 / 665.837.630
Fax: 93.241.35.21
E-mail: molgafranquesa@gmail.com
Web: www.valoracioninmueble.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tot Espanya i Andorra.
Especialitat:
  • Peritacions Judicials. Taxacions i Valoracions immobiliàries (pisos, cases, locals, despatxos, finques rústiquews, solars, naus industrials, terrenys urbanitzables, masies, dret d'aprofitament per torn de béns immobles, etc..).
  • Valoració d'herències, donacions i patrimonis immobiliaris.
  • Valoració de drets reals (usufructes, dret d'habitació, servidumbre de pas, etc..).
  • Valoració d'immobles amb llogaters.
  • Totes les d'API.
Altres: