JUAN JOSÉ MEYLÁN MARTÍN - nº 326

Titulació: Agent de la Propietat Immobiliària. Arquitecte Supe Advocat. Llicenciat en Ciències de l'Administració.
Altres títols: Perit Taxador de Béns Immobles. Perit Taxador d'Assegurances. Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Immobiliàries.
Col.legi/Associació Professional: Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI).
Col·legiat/Associat: 1.073
Data d'inscripció: 1.994
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Floridablanca 96, enlt.2º - C/Colonia Santa María 21. - C/ Cerdán Tallada 2. Local.
Codi Postal: 08015 / 28023 / 12004
Població: Barcelona / Madrid / Castellón
Telèfon: 93.425.36.72 / 679.964.246 / 91.357.22.08 / 96.472.22.13
Fax: 93.177.29.03
E-mail: meylan@meylan.es
juanjosemeylan@meylan.es
Web: www.meylan.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Arquitectura Superior.
  • Agent de la Propietat Immoibiliària.
  • Taxador Immobiliari.
  • Patologies de la Construcció.
  • Expert universitari en Valoració Immobiliària i Economia de la Vivenda. Expert professional en Economia de l'Empresa i Gestió Immobiliària. Taxador Immobiliari. Arquitcete Superior.
Altres:
  • "El Agente de la Propiedad Inmobiliaria y su intervención en la actividad del sector"
  • Curs d'Expert Universitari en Valoració Immobiliària i Economia de la Vivenda.
  • Curs d'Expert professional en Economia de l'Empresa i Gestió Immobiliària.
  • "La obra de Luis Gutiérrez Soto. Análisis, Ideología y Crítica."