MIGUEL VILELLA BARRACHINA - nº 191

Titulació: Llicenciat en Ciències Econòmiques.
Altres títols: Auditor de Comptes. Inscrit en el ROAC núm.9.018.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Economistes de Catalunya. / Col·legi d'Economistes d'Aragó.
Col·legiat/Associat: 1.390 / 1.736
Data d'inscripció: 04-1977 / 09-1998
Societat professional: Miguel Vilella Barrachina.
Direcció C/ Provença 280, 3º 2ª - C/ Alfonso XII 4, 2º iz. - Pl. Constitución 13, 8º C.
Codi Postal: 08008 - 28014 - 50001
Població: Barcelona - Madrid - Saragossa
Telèfon: 93.301.84.97 - 91.523.02.23 - 902.103.449
Fax: 93.301.56.73
E-mail: mvilella@lexaudit.com
Web: www.lexaudit.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, Balears i resta d'Espanya.
Especialitat:
  • Auditoria de Comptes.
  • Actuacions Judicials (Concursals, pericials).
Altres: