FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ - nº 376

Titulació: Auditor Censor Jurat de Comptes. Economista. Professor Mercantil.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya / Col.legi d'Economistes de Catalunya
Col·legiat/Associat: 5.370 / 2.040
Data d'inscripció: 1991 / 1983
Societat professional: MIDWAY ASSESSORS, S.L.
Direcció Gran Via de les Corts Catalanes 581, 3er.2ª
Codi Postal: 08011
Població: Barcelona
Telèfon: 93.453.29.09
Fax: 93.453.26.45
E-mail: fs@midway.cat
Web: www.midway.cat
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Auditoria de Comptes
  • Comptabilitat. Investigació Comptable.
  • Pericials per Jutjats i Registres Mercantils.
  • Administracions Concursals-Judicials.
  • Valoracions. Gestió Empresarial.
Altres: