OLGA TORRENTE PASCUAL - nº 20

Titulació: Actuària d'Assegurances. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials
Altres títols: Postgrau de Direcció Tècnica en Assegurances Personals i Plans de pensions (UB). Diploma d'Excel·lència en el Curs de Pràctica Actuarial per Solvència II (Col·legi d'Actuaris de Catalunya).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Actuaris de Catalunya. Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 580 / 12.851
Data d'inscripció: 2008 / 2012
Societat professional: Gabinete Torrente Asesores Asociados, S.L.
Direcció C/ Numància 117-121, 1er. 1ª A
Codi Postal: 08029
Població: Barcelona
Telèfon: 93.250.96.30
Fax: ----------------------
E-mail: otorrente@gabinetetorrente.com
Web: www.gabinetetorrente.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya i Andorra
Especialitat:
  • Valoració d'indemnitzacions accidents de circulació, laborals i males praxis mèdiques.
  • Valoracions econòmico-actuarials (lucre cessant i dany emergent).
  • Danys personals i patrimonials.
  • Revisions Financeres-Actuarials de Plans de Pensions. Valoracions Actuarials i càlculs financers.
  • Especialista en Previsió Social complementària (Plans de Pensions, Assegurances Col·lectives, etc.).
  • Valoracions en EROS. Càlculs i valoracions financeres. Valoració d'Empreses.
  • Comptador-Partidor.
Altres:
  • Ponent sobre la IFRS-19. Instituto de Empresa (2004-2006).
  • Professora del Curs d'Auditoria Actuarial al Col·legi d'Actuaris de Catalunya (octubre 2005).
  • Idiomes: Anglès (nivell professional), català i castellà.