BERNAT-NOËL TIFFON NONIS - nº 418

Titulació: Llicenciat i Doctor en Psicologia.
Altres títols: Màster en Psicopatologia Clínica, Legal i Forense. Diplomat en Estudis Avançats en Medicina Legal i Forense.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid.
Col·legiat/Associat: M-25.298
Data d'inscripció: 2012
Societat professional: ----------------------
Direcció Travessera de Gràcia 14, 4rt.2ª
Codi Postal: 08021
Població: Barcelona
Telèfon: 650.40.28.38
Fax: ----------------------
E-mail: tiffon@psicologialegal.com
Web: www.psicologialegal.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Nacional: Península, Balears i Canàries.
Especialitat:
 • Penal: Delictes Violents (DEVI) d'homicidis/assassinats, lesions. Violència de Gènere (VIOGEN). Violència Domèstica (VIDO). Agressions Sexuals. Delictes contra la Salut Pública (Toxicomanies i Drogodependències). Seguretat Vial. Valoració del dany psíquic.
 • Penitenciàri: Preventiu i/o condemnats.
 • Civil: Impugnació Testaments. Incapacitacions. Capacitat d'obrar.
 • Família: Guarda i Custòdia (G/C). Règim de visites. Adopcions.
 • Social: Incapacitat laboral. Moobing contra el Treballador. Moobing contra l'Empresari.
 • Valoració de l'estat psíquic i/o efectes de les sustàncies tòxiques en el plaç de les 72 hores (segons Art 799 LECrim).
 • Elaboració d'Informes Pericials Mixtes Psicològic-Psiquiàtrics.
Altres:
 • Més de 20 anys d'experiència com a Psicòleg Forense en la CONSULTORÍA EN PSICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE Dr. Bernat -N. Tiffon (titular del registre de la Marca OEPM) en els àmbits penitenciari, penal, civil-família, contenciós -administratiu i sociolaboral.
 • Intervenció pericial en casos d'alt impacte mediàtic i radio social.
 • Professor de "Psicologia Criminal i Prevenció" a l'Escola de Negocis ESERP Business Law & School.
 • Professor de "Psicologia Jurídica" de la Universitat Abad Oliba (UAO).
 • Membre d'Honor del Consejo Superior Europeo de Doctores (CONSEDOC) y Doctores Honoris Causa.
 • Membre Internacional de la American Psychology Association-APA (Membro nº C2002154245)
 • Membre Corresponent No-Estadounidense (nº111664) de la American Academy of Psychiatry and the Law.
 • Miembre Associat (nº165847) de la American Academy of Forensic Sciences (AAFS).
 • Soci Adherent de l'Acadèmia de Ciències Forenses de la República Argentina.
 • Autor de diverses publicacions relacionades amb l'especialitat de la Psicologia Legal i Forense.