MERCÈ ARNAL BIGAS - nº 438

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 6.022
Data d'inscripció: 1 d'octubre de 1.984
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Girona 161, 4rt.1a.
Codi Postal: 08037
Població: Barcelona
Telèfon: 687.454.989
Fax: 93.207.74.58
E-mail: mab@tecnicsdeproximitat.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona ciutat, Cornellà, L'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramanet.
Especialitat:
  • Patologies de la construcció.
  • Valoracions, pressupostos i amidaments.
  • Accessibilitat.
Altres: